Home
2013 Commissarissen Fanfare St. Jozef Someren-Heide  Disclaimer   Privacybeleid

De veiling vindt plaats bij opbod, tenzij anders door de veilingmeesters is aangegeven.

 

De veilingmeesters beslissen in de volgorde van de aangeboden diensten zoals ze geveild worden.

 

De veilingmeesters geven het beginbedrag aan. Dit bedrag wordt telkens verhoogd door een bedrag dat door hen wordt aangegeven.

 

De betaling van het aankoopbedrag moet gebeuren op de dag van de veiling aan de penningmeester; hetzij contant, dan wel door een eenmalige machtiging op Rabobank nr. 111.755.131

Fanfare St. Jozef inzake Commissarissen.

 

De beslissing over alle toewijzingen berust steeds bij de veilingmeesters.

 

Alle toegezegde en gekochte diensten moeten naar behoren worden

uitgevoerd, dit in overeenstemming met datgene wat werd aangeboden.

(maximale afstand van 15 Km of anders aangegeven)

 

De koper overlegt ten aller tijden met de aanbieder wanneer de dienst uitgevoerd kan worden.

 

Indien een aangeboden dienst binnen één jaar na de veiling nog niet door

de koper is afgenomen, verjaart deze dienst, tenzij onderling door aanbieder en koper anders is overeengekomen.

 

In die gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslissen de veilingmeesters.

De toezichthouder

 

Ook deze editie zal toezichthouder Tini nauwlettend toezien of de regels nageleefd worden.